GO čistiju & Task Manager

2013/09/05
  GO čistiju & Task Manager

GO čistiju Task Manager -
GO TaskManager EX - izvrstan besplatni program koji je koristan za vas za Android - jedan mali novinare i sve aplikacije su zatvorena! Udobno i vrlo povoljno, brzo može zatvoriti niz aplikacija, dok je oslobađanje memorije.