preuzimanje čitati Android

Sada uzmite veliku širenje tzv QR kodova, pa želimo predstaviti program koji će im omogućiti da čitati.
hrvatski