preuzimanje telefonske pozive Android

Calistic - besplatna aplikacija za Android platformu, koja je analizator svih vaših poziva. Najveća prednost ove aplikacije će privući one koji se mnogo, mnogo, a koji se naziva

hrvatski