G. Jimmy Jump: velika spašavanja

2015/05/21
  G.  Jimmy Jump: velika spašavanja

G. Jimmy Jump: velika spašavanja - platformer za Android, u kojem vaš hrabri junak odlazi na opasnu putu u potrazi za svojim strastima. Trebali bi, skakanje s platforme na platformu, proći veliki broj razina pun opasnosti poput ponora u koji možete pasti ili oštrih šiljaka, koja se može fatalno ozlijediti