preuzimanje Maze Android

Mystery Sveučilište: špilja labirint - nova logička zagonetka za Android platformu. Izgradnjom jednog od najstarijih europskih sveučilišta je labirint sa složenim sustavom špilja u kojoj studenti se izgubiti. Vaš zadatak je da ispita i, nakon što traži svaki kutak i pukotina podzemnih špilja, potražite neuspješnih studenata

hrvatski