Motorola ima problema sa čišćenje podataka nakon popravka Motorola Xoom

2012/02/05
  Motorola ima problema sa čišćenje podataka nakon popravka Motorola Xoom

Motorola ima problema sa čišćenje podataka nakon popravak ploča, utvrđeno je da 100 od 6200 Motorola Xoom Wi-Fi, koji su se popraviti, a ne čisti od podataka izvornim vlasnicima.