Tiny skitnica

2016/05/02
Tiny skitnica

Tiny skitnica - igra za Android platformu, gdje morate dobiti veliki blago u mračnim podzemnim lokacijama. Vaš glavni lik - hrabri pustolov koji će proći kroz zamršen podzemnim labirintima, koje se nikada ne ponavljaju, a za svaku novu igru ​​nasumično generiran