preuzimanje SIM kartica Android

Sim selektor - super program za Android, koji je dizajniran za odabir SIM karticu za odlazne pozive, ovisno o konfiguriranim predložaka. Važno je napomenuti da aplikacija radi samo o platformi MTK65xx i Samsung Galaxy S DUOS!

hrvatski