preuzimanje chat plugin Android

Yahoo Messenger Plug-in - Cool plugin za uređaje temeljene na Androidu, koji vam omogućuje da ubacite audio i video Yahoo! Messenger.

hrvatski