preuzimanje firewall Android

Android Firewall - odličan firewall koji ograničava pristup internetu GPRS/EDGE/3G/WiFi za neželjenih aplikacija.
Android Firewall - odličan firewall koji ograničava pristup internetu GPRS/EDGE/3G/WiFi za neželjenih aplikacija.
hrvatski