preuzimanje glasnik komunikacija Android

Viber - Amazing komunikacijski program optimiziran za Android platformu kako bi se montirati na tabletu ili mobilnom telefonu. Hvala Viber ljudi u svakom kutku svijeta mogu komunicirati jedni s drugima besplatno putem Wi-Fi ili 3G. Viber omogućuje

hrvatski