preuzimanje promjenu glasa Android

AndRoboice Lite - vrlo dobar program za uređivanje i snimanje glasa.

hrvatski