preuzimanje rezerva Android

Titanium Backup - skinuti neke igre trebaju imati backup. Titanium Backup - poseban softver za Android kako napraviti pričuvne kopije aplikacija i korisničkih podataka

hrvatski