Knjiga snova (Dream)

2013/01/20
  Knjiga snova (Dream) Knjiga snova (Dream) - velika aplikacija za dekriptiranje snovima. Ovaj program predstavlja najveće prediktore sonnikik: Nostradamus, Vanga ...