preuzimanje san tumačenje Android

Knjiga snova (Dream) - velika aplikacija za dekriptiranje snovima. Ovaj program predstavlja najveće prediktore sonnikik: Nostradamus, Vanga ...
hrvatski