preuzimanje skinove Android

NIPPON Theme - Vrlo svijetao i lijepa tema za Final Launcher u japanskom stilu, za svoj ​​Android uređaj.

Automobilske Tema - super tema za Final Pokretač bacač s crtežom prikazom čovjek stikmen. Volite li ovu temu jer to izgleda vrlo neobično i lijepo.

Ljeto Djevojka - lijepa tema za ukras Otvoreno kuće.
hrvatski