Ravnotežu

2012/05/30
  Ravnotežu

Ravnoteže - korištenje ovog telefona primjene, možete pratiti u istodobnom korištenju više telefonske račune. To je osobito korisno za vlasnike više telefonskih brojeva.

AnyBalance

2012/05/29
  AnyBalance AnyBalance - pomoću ovog programa možete provjeriti gotovo sve postojeće osobne račune na telefonu. Sve informacije mogu se naći u obliku dijagrama i widgetima pomoću ove aplikacije.