preuzimanje stanje dodatak Android

Ravnoteže - korištenje ovog telefona primjene, možete pratiti u istodobnom korištenju više telefonske račune. To je osobito korisno za vlasnike više telefonskih brojeva.

AnyBalance - pomoću ovog programa možete provjeriti gotovo sve postojeće osobne račune na telefonu. Sve informacije mogu se naći u obliku dijagrama i widgetima pomoću ove aplikacije.
hrvatski