preuzimanje tablete Android

Novi n lanshet G oogle Nexus 7 , uvelike premašuje iPad mini u njezinoj tehnički obilježja . G oogle Nexus 7 Druga generacija jeftinije n lansheta Apple gotovo 100 ima dvostruko više e memorije stereodinami ki i bežični punjenje.

hrvatski