Novi Google Nexus 7 je puno bolja iPad mini

2013/08/20
  Novi Google Nexus 7 je puno bolja iPad mini

Novi
n
lanshet
G
oogle
Nexus 7
,
uvelike premašuje
iPad mini
u njezinoj
tehnički
obilježja
.
G
oogle
Nexus 7
Druga generacija
jeftinije
n
lansheta Apple gotovo 100
ima dvostruko više
e memorije stereodinami
ki i
bežični punjenje.