preuzimanje toranj straža Android

Posljednji konvoj: Tower napad - igra za android platformu, u kojoj ćete postati vojni taktičar, koji vodi pratnju kroz utvrđeni položaj neprijatelja. Tvoj je zadatak odabrati put konvojskog pokreta, probiti neprijateljske obrane i uništiti neprijateljske kule duž ceste, pucajući na njih i automatskim turretsima

Obrana boja: Tower Defense TD je igra za android platformu u kojoj možete postati pravi strateg, pokazujući svoj talent za podizanje obrambenih tornjeva na put neprijatelja. Vaš zadatak je organizirati obranu reaktora od neprestanih napada neprijatelja. Reaktor je srce vaše baze, tako da se gomila neprijatelja pokušava probiti do njega

hrvatski