preuzimanje u spretan Android

Svi su čuli voća Ninja je Halfbrick. Ona se prvi put pojavio na iOS, ali je proširena, pojavio se na Android.

hrvatski