preuzimanje ušteda na vremenu Android

Hitna pomoć za spašavanje Vožnja 2016 - igra za Android platformu, proglašen od strane developer kao "simulator", ipak, treba odmah napomenuti da je pravi trening više nema, ali igra je više kao arkade. Dakle, kao i igranja, potrebno je reći da je prilično jednostavna

hrvatski