preuzimanje upravljanje vlakom Android

Klasični simulator vlakova: Britanija je Android platformska igra koja će vas odvesti u Britaniju od vremena parobrodskih lokomotiva, gdje ćete putovati na željeznicama na slikovitim lokacijama. Spajanjem vlakom s vlakom do vlaka idete na putovanje i nosit ćete putnike i teret na različite udaljenosti.

hrvatski