preuzimanje zvuk zvona Android

Video Ringtone Maker - program za video-instalaciju zvona za vaš telefon.
hrvatski