Transformers-Construct Botovi

2013/10/16
  Transformers-Construct Botovi

Transformers-Construct Botovi

- Upoznajte jedinstveni dizajner, na
Android. Vaša pažnja je sjajan dizajner igara. Vaš zadatak je da položi transformatora
- Transformers konstrukt robota.