preuzimanje slike Android

Skeniranje dokumenata - Ovaj program je kreiran posebno za Android telefon platforma. S njim možete brzo skenirati sve potrebne dokumenta. Nakon skeniranja datoteku pretvoriti u PDF-u.

hrvatski